Med den nye digitale løsning bortfalder behovet for rederiernes indberetning af på- og afmønstringer af de søfarende. Søfartsstyrelsen har derfor pr. 1. januar 2017 fjernet den obligatoriske indberetning af på- og afmønstringer for danske fiskeskibe over 45 meter.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside her »