Alle flåder i fiskefartøjer skal tjekkes en gang om året.

I forbindelse med at Søfartsstyrelsen for øjeblikket køre landsdækkende synskampagne på redningsflåder i fiskeskibe, har vi erfaret at der er mange der ikke er klar over, at når en redningsflåde er anbragt på et fiskefartøj, skal den synes mindst en gang om året, uanset om den er af en type, som kan klare længere intervaller mellem syn. De danske regler fra Søfartsstyrelsen siger, at flåder i fiskeskibe skal synes mindst hver 12. måned. Det er der nogle fiskere, som har været i tvivl om, men reglerne er helt ens på dette område, uanset typen af redningsflåde og størrelse på fiskefartøjet, oplyser Flemming Christensen, der er direktør i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Han gør opmærksom på, at arbejdsmiljørådet i øjeblikket arbejder på, at få ændret reglerne for fartøjer under 12 meter. Så de fartøjer som kun fisker i havområde A1, kan bruge en anden type redningsflåder.

– Men det er ikke noget, der er vedtaget endnu, understreger Flemming Christensen.

Den type redningsflåder, der arbejdes på at få godkendt til fiskefartøjer op til 12 meter, som fisker i havområde A1, svarende til ca. 25 sømil fra kysten har betegnelsen “ISO 9650-1A under 24 timer”. De fleste af denne type flåder er fremstillet, så de kun kræver service hvert tredje år. De kan som reglerne er i dag bruges på fartøjer med et dimensionstal under 20 = (Længde x Bredde) som fisker under 3 mil fra kysten. Men det friholder ikke skipperen fra det årlige eftersyn, hvis de anskaffes til et fiskefartøj.

– Alle flåder skal efter de regler, som gælder i dag, serviceres hver 12. måned, når de bruges i et fiskefartøj, understreger Flemming Christensen.