Søfartsstyrelsens retningslinjer for danske skibe – COVID-19

Kilde: Søfartsstyrelsen

​Skibsfarten er i lighed med andre sektorer hårdt ramt af konsekvenserne ved spredningen af COVID-19, som særligt mærkes af de søfarende og rederierne.

For at vejlede de danske skibe i, hvad de kan gøre for at forebygge eller mindske risikoen for smitte har Søfartsstyrelsen nu udarbejdet et sæt vejledende retningslinjer, som er blevet til med inddragelse af de danske sundhedsmyndigheder og i samarbejde med Skibstilsynsrådet, hvor rederier og de søfarendes faglige organisationer er repræsenteret.

Retningslinjerne bygger på de generelle sundhedsfaglige anvisninger samt på gode erfaringer allerede skabt inden for både dansk og international skibsfart.

Læs retningslinjer her »

(retningslinjer for fiskeskibe ses på side 9)