Overgangen fra Opklaringsenheden under Søfartsstyrelsen til den selvstændige organisation ”Den Maritime Havarikommission” får betydning for indberetningen af ulykker, dødsfald og near-misshændelser ombord på fiskeskibe.
Hidtil har ulykker skullet indberettes direkte til Opklaringsenheden, hvorved Søfartsstyrelsen automatisk var orienteret. Nu betyder adskillelsen mellem Opklaringsenheden og Søfartsstyrelsen, at fiskerne skal indberette både til havarikommissionen og Søfartsstyrelsen, når der sker ulykker, dødsfald eller nearmiss-hændelser.

Læs mere her »