Omkring 1. december dumper der en pakke ind hos alle ejere af fiskefartøjer under 15 meter pp. I form af en stabilitetspakke. I stabilitetspakken er DVD-filmen ”På ret køl” samt en ”Stabilitetsguide for mindre fartøjer”.

Igennem årene har der været en række kæntringer og forlis med fartøjer i kategorien 0 – 15 meter. Flere af disse forlis er sket på grund af af skibenes manglende stabilitet. I forbindelse med disse forlis har en del fiskere mistet livet. Det er derfor vigtigt, at fartøjsføreren har et godt kendskab til fartøjets stabilitet og har en stor forståelse for, hvordan stabiliteten kan ændre sig under fiskeri eller i forbindelse med omrigning til andet fiskeri. Specielt i forbindelse med ombygning eller andre ændringer på fartøjet, er det særdeles vigtigt at have styr på stabiliteten.

Dette opslagsværk belyser grundprincipperne i stabilitet og stabilitetsberegninger og er en guide til forståelse og tolkning af fartøjets stabilitetsberegninger. Stabilitetsproblematikkerne belyses i form af cases med eksempler på både stabilitetsforbedrende og stabilitetsforringende forandringer.

Håbet er først og fremmest, at materialet kan være medvirkende til at reducere dødstallet i forbindelse med disse ulykker.

Alle interesserede fiskere, som har ikke har fået pakken tilsendt, kan downloade stabilitetsguiden her på hjemmesiden eller rette henvendelse til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og få tilsendt hele stabilitetspakken.

Download guiden »