Europæisk pris

Alt tyder på, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd bliver indstillet til en præstigefyldt europæisk arbejdsmiljøpris. De har vist, at støj kan bekæmpes effektivt, og de har en god praksis og finder de gode løsninger

Emnet bliver støj – og sloganet er: STOP STØJEN – når Det europæiske Arbejdsmiljøagentur holder arbejdsmiljøuge i uge 43. I den forbindelse arbejder Søfartsstyrelsen på at få Fiskeriets Arbejdsmiljøråd indstillet til den præstigefyldte arbejdsmiljøpris.

Det sker som en anerkendelse af det store arbejde, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i sin snart ti år lange levetid har lavet for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i dansk fiskeri – og særligt på støjområdet.

Arbejdsmiljørådet har fx hjulpet mange fartøjer med at skrue ned for støjen. Og de har lavet en støjhåndbog til dem, der vil i gang med at lave støjforbedringer ombord. Det er den indsats, Søfartsstyrelsen mener kvalificerer Arbejdsmiljørådet til den europæiske pris. Også det at Arbejdsmiljørådet arbejder tæt sammen med besætninger, erhvervet, værfter, virksomheder og myndigheder spiller ind.

God praksis

– Prisen bliver givet for god praksis. Og alene indstillingen af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er en ære og en anerkendelse af, at de på fremragende og nyskabende vis har været med til at forebygge faren som følge af støj i fiskeriet. Formålet er at vise andre i hele EU, at de kan opnå de samme fordele som de danske fiskere.

Det fortæller Ib F. Nielsen. Han er skibsinspektør i Søfartsstyrelsen og med i den danske styregruppe bag arbejdsmiljøugen. Han uddyber:

– Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har lavet markante forbedringer, og fiskerne udtrykker stor tilfredshed med, at der er fundet gode løsninger, som effektivt fjerner støjen ombord. En fisker udtrykker det fx med, at det er som at komme fra en Trabant til en Mercedes. Og sådan en melding fra fiskerne siger alt.

Ib F. Nielsen fremhæver også, at Arbejdsmiljørådet sætter fokus på arbejdspladsen og bruger risikovurderinger til at finde de bedste løsninger. Desuden formidler de viden om farer, risici og løsninger.

– Vi kan godt bryste os af, at Danmark har gjort en god indsats. Og vi mener, at andre arbejdspladser i Europa kan nyde godt af disse erfaringer, siger han.

Udover Fiskeriets Arbejdsmiljøråd bliver en dansk virksomhed eller organisation mere også indstillet til arbejdsmiljøprisen. Prisen bliver uddelt i Bilbao i februar eller marts næste år. Det sker under en ceremoni, som EU-formandskabet arrangerer sammen med Det europæiske