Europæisk pris

Alt tyder på, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd bliver indstillet til en præstigefyldt europæisk arbejdsmiljøpris. De har vist, at støj kan bekæmpes effektivt, og de har en god praksis og finder de gode løsninger

Emnet bliver støj – og sloganet er: STOP STØJEN – når Det europæiske Arbejdsmiljøagentur holder arbejdsmiljøuge i uge 43. I den forbindelse arbejder Søfartsstyrelsen på at få Fiskeriets Arbejdsmiljøråd indstillet til den præstigefyldte arbejdsmiljøpris.

Det sker som en anerkendelse af det store arbejde, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i sin snart ti år lange levetid har lavet for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i dansk fiskeri – og særligt på støjområdet.

Arbejdsmiljørådet har fx hjulpet mange fartøjer med at skrue ned for støjen. Og de har lavet en støjhåndbog til dem, der vil i gang med at lave støjforbedringer ombord. Det er den indsats, Søfartsstyrelsen mener kvalificerer Arbejdsmiljørådet til den europæiske pris. Også det at Arbejdsmiljørådet arbejder tæt sammen med besætninger, erhvervet, værfter, virksomheder og myndigheder spiller ind.

God praksis

– Prisen bliver givet for god praksis. Og alene indstillingen af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er en ære og en anerkendelse af, at de på fremragende og nyskabende vis har været med til at forebygge faren som følge af støj i fiskeriet. Formålet er at vise andre i hele EU, at de kan opnå de samme fordele som de danske fiskere.

Det fortæller Ib F. Nielsen. Han er skibsinspektør i Søfartsstyrelsen og med i den danske styregruppe bag arbejdsmiljøugen. Han uddyber:

– Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har lavet markante forbedringer, og fiskerne udtrykker stor tilfredshed med, at der er fundet gode løsninger, som effektivt fjerner støjen ombord. En fisker udtrykker det fx med, at det er som at komme fra en Trabant til en Mercedes. Og sådan en melding fra fiskerne siger alt.

Ib F. Nielsen fremhæver også, at Arbejdsmiljørådet sætter fokus på arbejdspladsen og bruger risikovurderinger til at finde de bedste løsninger. Desuden formidler de viden om farer, risici og løsninger.

– Vi kan godt bryste os af, at Danmark har gjort en god indsats. Og vi mener, at andre arbejdspladser i Europa kan nyde godt af disse erfaringer, siger han.

Udover Fiskeriets Arbejdsmiljøråd bliver en dansk virksomhed eller organisation mere også indstillet til arbejdsmiljøprisen. Prisen bliver uddelt i Bilbao i februar eller marts næste år. Det sker under en ceremoni, som EU-formandskabet arrangerer sammen med Det europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Faktaboks

Uge 43 er den europæiske arbejdsmiljøuge:

 • Temaet i år er STOP STØJEN
 • Alle EU-lande deltager
 • Formålet er at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladser i Europa

–     Ugen bliver arrangeret af Det europæiske Arbejdsmiljøagentur og støttet af Europa-kommissionen, Europa-Parlamentet, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

Støjen ned på det første træskib

Som det første træskib har ”Viking” H190 fået hængt sin motor op elastisk. Det var et forsøg – og det er lykkedes så godt, at besætningen nu kan høre vandet pjaske udenfor

Træskibet ”Viking” H190 er fra 1983 og er et af de sidste træskibe, der blev bygget i Hvide Sande. Nu har det som det første større træskib her i landet, fået sat motoren op på gummiklodser. Det er sket samtidig med, at det har fået ny motor.

Til sammen har det betydet, at støjen er blevet sænket med 7 decibel i styrehuset. I den kombinerede messe og kabys er den sænket med 5,9 decibel og på toilettet med 2,7 decibel. På arbejdsdækket er støjen blevet sænket med 8,8 decibel, i lastrummet med 10,6 decibel og i maskinrummet med 8,3 decibel.

Forbedringerne skyldes to ting – dels den nye motor og dels den elastiske ophængning.

Kan høre vandet udenfor

– Før overdøvede motorerne simpelthen alt, og vibrationerne forplantede sig overalt i skibet. Vi havde virkelig meget støj – særligt i styrehuset og på dækket. Det var et problem, for vi blev trætte i hovedet og var nødt til at snakke meget højt. Det var også svært at sove i den larm.

Sådan husker skipper Christian Rasmussen de ni år, han har haft ”Viking”. Men nu kan han og de to andre mand ombord tydeligt mærke forbedringerne. Skipper siger:

– Efter vi har fået den nye motor, og den er sat op på gummiklodser, er støjen i styrehuset kommet så langt ned, at vi ligefrem kan høre vandet sprøjter og pjasker udenfor. Og hvor radioen og VHF’en før var skruet helt op, så er vi nu begyndt at skrue ned for det – også for radioen og tv’et i messen. Det er virkelig blevet en fornøjelse at sejle i forhold til før.

Christian Rasmussen tilføjer, at ens hørelse ikke kan gøres op i penge.

– Trods mine kun 36 år kan jeg da godt mærke, at jeg har sejlet med Guascor-motoren i alle de år. Den har en hård gang.

– Men, fortsætter han, det er ikke ualmindeligt, at fiskere har problemer med hørelsen. Før i tiden har man affundet sig med det. Men det er dejligt, at vi nu kan gøre alt det her. Og så bliver vi hurtigt forvænt og opdager de små ting – fx en hydraulikventil, der står og vipper, men så ordner vi det.

Forbedringerne har ikke kun fjernet støjen ombord på ”Viking”. Der er næsten heller ingen vibrationer tilbage – bortset fra dem, der kommer fra skrue og propeller.

Skipper er banebrydende

Flemming Nygaard Christensen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har målt støjen ombord på ”Viking” både før og efter forbedringerne. Han har også været med til at finde de konkrete løsninger. Nu hvor resultaterne foreligger, roser han skipper Christian Rasmussen og siger:

– Skipper er banebrydende. Hans træskib er det første, der bliver støjisoleret på denne her måde. Med det har han bevist, at det er muligt at lave elastisk ophængning af motoren også i træskibe, så det har en støjdæmpende effekt. Det er værd også for andre at tage med i deres overvejelser, når de står overfor at skulle skifte motoren ud.

Ny motor gummi-ophængt

”Viking”s gamle motor var en Guascor F240 med 299 Hk. Den kørte med 1800 omdrejninger og var fast monteret.

Den nye motor er en Volvo Penta af typen TAMD165A. Den har også 299 Hk og kører også med 1800 omdrejninger. Forskellen er, at den nye er blevet elastisk opstillet. Populært sagt betyder det, at motoren er sat op på gummiklodser, så der ikke er direkte forbindelse mellem motoren og fundamentet.

Samtidig fik ”Viking” skiftet den gamle Centa-kobling ud med en ny – nemlig af mærket Vulkardan.

Den elastiske understøtning under den nye motor har kostet 6.000,-. Og den højfleksible kobling mellem motor og gear har kostet 26.000,-. Hertil kommer ingeniørrapport og montering. Udstødsophæng, udstødning osv. er det samme som før.

Faktaboks

Anbefalede støjgrænser:

 • Styrehus: 65 decibel
 • Messe/kabys: 70 decibel
 • Toilet: 70 decibel
 • Arbejdsdæk: 85 decibel
 • Maskinrum: 105 decibel

Støjhelvede blev løst

Rystelser fra en ny motor ødelagde inventar og skabte et veritabelt støjhelvede for den tre mand store besætning på ”Blue Lady”. Det er blot et af de mange fartøjer, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har hjulpet af med støjen ombord

”Blue Lady” HM408 blev til et støjhelvede for den tre mand store besætning, efter fartøjet havde fået ny motor.

Alt rystede, dirrede og sitrede ombord. Døre og instrumenter faldt ned. Hele gearet blev smadret. Lamper og skærme på computerne blev rystet fra hinanden. Og de beslag, som radaren var skruet fast i, knækkede. Støjen var kort sagt umenneskelig at være i, og efter tre måneder gav besætningens kroppe op.

Støjen blev halveret

Først da Fiskeriets Arbejdsmiljøråd trådte til, blev der fundet en løsning. De støjmålinger – som Flemming Nygaard Christensen fra Arbejdsmiljørådet lavede – afslørede, at både støjen og vibrationerne ombord var helt uacceptabelt høje. Fx siger loven for nybygninger, at der max må være 60 decibel i lukafet. Men på ”Blue Lady” var den helt oppe på 74,9 decibel.

Den nye motor var blevet boltet direkte på motorfundamentet. Og det var det, der sendte støj og rystelser ud i hele fartøjet. Men så blev motoren i stedet understøttet elastisk, og det bragte støjen mærkbart ned. Faktisk blev den mere end halveret, så besætningen igen kan passe deres arbejde – og også få deres nattesøvn.

Gratis håndbog

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har stor erfaring med at bekæmpe støj ombord. Og den bliver omsat til brugbare, konstruktive og praktiske løsninger. Arbejdsmiljørådet har også lavet en støjhåndbog

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har gennem årene hjulpet rigtig mange besætninger af med støjen. Det gør de dels ved at lave omfattende støjmålinger ombord på de enkelte fartøjer og ved at finde de løsninger, der er de bedste på hver enkelt fartøj.

Arbejdsmiljørådet har også skrevet en praktisk og brugbar støjhåndbog. Den er foreløbig trykt i 3.000 eksemplarer. Og så er den gratis.

Håndbogen fortæller, hvordan man bedst muligt og billigst muligt bekæmper støj. Og den bliver flittigt brugt – ikke kun af fiskere, men også af de syv Havnesikkerhedsudvalg, værfter, smede og andre.

Konstruktive løsninger

Arbejdsmiljørådet samarbejder nemlig også med værfterne om alle ny- og ombygninger. Et af dem er Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri. Sammen med dem har de fx dæmpet støjen på ”Maritana”, ”Stanley”, ”Nanna Bech” og ”Maryanna”.

Om dette samarbejde siger Martin Larsen fra Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri:

– Arbejdsmiljørådet har efterhånden lavet utroligt mange støjmålinger og samlet megen erfaring. Det bliver omsat til brugbare, konstruktive og praktiske løsninger, som vi alle sammen nyder godt af.

– Arbejdsmiljørådet har efterhånden lavet utroligt mange støjmålinger og samlet megen erfaring. Det bliver omsat til brugbare, konstruktive og praktiske løsninger, som vi alle sammen nyder godt af.

Skibe uden støj

Mange besætninger nyder, at de er sluppet af med støjen ombord

Nybygning til 4 millioner lå 24,7 decibel over den lovpligtige støjgrænse, da den blev søsat fra Fåborg Værft i 1999. Faktisk havde ”Kap Farvel” T216 ifølge Fiskeriets Arbejdsmiljøråd ”Danmarks-rekord i støj på fiskeskibe”.

Der var så meget støj ombord, at det ikke kun var uacceptabelt – det var decideret sundhedsskadeligt. Støjen i lukafet lå 24,7 decibel over den tilladte grænse. I styrehuset lå den på 22,8 decibel over det tilladte. I lasten lå den på 12,7 decibel over det tilladte. På toilettet og badet lå det på 12,8 decibel over det tilladte. På arbejdsdækket midtskibs lå den på 17,4 decibel over det tilladte. Og på arbejdsdækket agter lå den på 15,5 decibel over det tilladte. Alle disse støjproblemer blev løst, da Arbejdsmiljørådet trådte til.

Støjsvage skibe

”Kap Farvel” er langt fra det eneste fartøj, der er sluppet af med støjen. Besætningen på ”Langholm” L320 har også nydt godt af at få støjen bragt ned. Skibet er i dag så støjsvagt, at når mandskabet går ned i lukafet og lukker døren, så kan de hverken høre støj eller rumlen. Der er så stille, at de næsten ikke mærker, at de sejler, heller ikke i styrehuset. Og når de arbejder på dækket, behøver de ikke højtaler, for de kan sagtens snakke sammen.

Også ”Liden Kirsten” T229 er blevet støjisoleret. Før det kunne besætningen næsten ikke snakke sammen i styrehuset. Her er støjen nu bragt ned med 11,9 decibel, og i den kombinerede kabys og messe kom den ned med 8,9 decibel.

Heller ikke på trawleren ”Reykjanes” E157 er der nogen støj længere. Før den blev fuldt støjisoleret, døjede besætningen med skruestøj og motorlarm. Skipper siger, at det er som at komme fra en Trabant til en Mercedes.

Første gummi-ophæng

Støj fra propelleren forplantede sig op i fartøjet på industritrawleren ”Silja Martine” E147, der er bygget i 1973. Den kom gennem agterskot og klædning, som ikke var isoleret. Desuden var hovedmotoren spændt direkte på fundamentet, og der var ingen isolering i maskinrummet. Støjen faldt fx med 4-5 decibel i messen, efter skibet var blevet støjisoleret.

Det blev det bl.a. med 17 mm gummimåtter, som tager både støj og vibrationer. Og med isolerings-batts, som absorberer og bremser lyden, så den ikke bliver kastet tilbage. Og så blev skotterne – som noget helt nyt dengang – sat op på gummiophæng. Det isolerer dem fra stålkonstruktionen, så vibrationerne bliver bremset.

Muslingeskraberen ”Mads Vester” L54 havde støj i styrehus og messe. Den stammede primært fra hovedmotoren. Støjdæmpende underlag under tæpperne fik støjen i messen og styrehuset til at falde med ca. 2 decibel. Og der blev dernæst skåret 2 decibel mere af støjen, da motorens lyddæmper blev omisoleret med jernspåner.

Også en anden muslingeskraber, nemlig ”Rikke” L253 fik støjen bragt ned med ca. 3 decibel med den samme simple løsning, nemlig de støjdæmpende underlag under tæppet.

– En revolution! Det er som at komme fra en Trabant til en Mercedes!

– Her er så stille, at vi næsten ikke mærker, vi sejler!

– Der er stort set ikke mere spektakel i vores styrehus end i nye biler!

Det er blot nogle få af de mange begejstrede kommentarer, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har fået af besætningerne, efter fartøjerne er blevet støjdæmpet.

– Vi må forebygge skader, for der er ingen grund til, at andre skal have det lige sådan.

Reder Henning Bank Jensen, der har fisket siden 1960 og selv har pådraget sig en høreskade. I dag har han en konstant susen for ørerne.

– Forebyggelse er vejen frem.

Det er reder, skipper og besætning på ”Silja Martine” enige om

Faktaboks

 • Høreskader kan forebygges
 • Høreskader er fortidens synder. De fiskere, der i dag lider under nedsat hørelse og susen for ørene, har det skidt, fordi de i årevis har arbejdet i støjende omgivelser
 • Hvis en mand fx gennem 10 år arbejder i 95 decibel, så har han en risiko på 25% for at få en høreskade. Og det ødelægger ikke kun hans hørelse – det ødelægger også hans livskvalitet

Faktaboks

 • Støj ødelægger din hørelse
 • Støj påvirker din koncentrationsevne
 • Støj giver hovedpine
 • Støj giver stress
 • Støj forstyrrer din nattesøvn
 • Støj har indflydelse på din tolerance-tærskel
 • Støj forøger din risiko for ulykker
 • Støj forøger antallet af de fejl, du laver i hverdagen
 • Støj nedsætter din arbejdsevne