Tema: Personlig sikkerhed om alarmering og nødmelding

Det er vigtigt, at man forholder sig til, hvordan man kan alarmere og blive fundet, såfremt man havner i en nødsituation til søs. Det kan du læse mere om i temaet om personlig sikkerhed alarmering og nødmelding, som for nyligt blev bragt i Fiskeritidende.

Læs artiklerne her »

På hjemmesiden er der også er mange andre gode råd og vejledninger til, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med en nødsituation til søs f.eks. “Guiden hvad gør jeg efter en ulykke til søs”.