Tema: Personlige værnemidler

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har hen over året kørt en kampagne om personlig sikkerhed med forskellige fokusområder.

Temaerne er bragt med vægt på at gengive de gode eksempler fra erhvervet. Dette gør sig også gældende i uge 50, hvor temaet var ”Personlige værnemidler”.

Når fiskeren ikke kan beskyttes på anden vis fra en potentiel fare, kan brug af personlige værnemidler være en løsning. Brug hjelm, handsker, sikkerhedsfodtøj, briller, høreværn, gummitøj, arbejdsvest og andet udstyr, der kan gøre arbejdsdagen mere sikker. 

Det er vigtigt, at man forholder sig til, hvilke- og hvordan personlige værnemidler skal benyttes. Det kan du læse mere om i temaet om Personlige værnemidler, som for nyligt blev bragt i Fiskeritidende.

Læs artiklerne her »