Fartøjet RI 138 Helle Jes har testet to forskellige modeller med øget beskyttelse af fiskeren ved arbejdet med garnene

Krabber er et problem i garnfiskeriet, når de sætter sig fast i nettet. Derfor har mange garnfartøjer en krabbeknuser ombord. Det udgør en risiko for arbejdsskader, og det er baggrunden for at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd sammen med erhvervet, har igangsat et projekt, der skulle skabe større sikkerhed omkring brugen af krabbeknuserne.

Læs mere her »