Tobissæsonen er netop forestående – er I sikkerhedsmæssigt klar til det?

Det er vigtigt at I har fået efterset og opdateret fartøjets sikkerhedsudstyr og fået afholdt øvelser i brugen af udstyret. Er uheldet ude, er det særdeles vigtigt, at I har styr på, hvordan I håndterer en redningsindsats uden selv at komme til skade. I skal også have styr på, hvordan en person kan bjærges op af lastrummet eller lasttanken.

Sørg for at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med industrifiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for at undgå alvorlige ulykker. Det arbejde, der foregår ombord i forbindelse med fangst- og håndtering af industrifisk, skal altid foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Tag jer i agt for svovlbrinte (H2S). Tag ingen chancer – det kan koste liv!

Hvis besætningen selv fortager losningen af industrifisken, så vær opmærksom på, at det er Arbejdstilsynets regler, der er gældende. AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” kan downloades på www.f-a.dk

Har du brug for det, kan Fiskeriets Arbejdsmiljøråd hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord. Vi kan også assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: 75180566 eller post@f-a.dk

Find nyttige info