Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er gennem de seneste år blevet kontaktet af flere fartøjsejere, der har efterlyst et system til håndtering af fiskekasser i lasten. Det er ikke en problemstilling, der er ny for os her i rådet, og vi har gennem årene arbejdet på at finde forskellige løsningsmodeller, men det har hidtil ikke været muligt at finde den perfekte løsning, som et bredt udsnit af fartøjerne kunne anvende.

Udviklingen i fiskeret går i retningen af, at der med det samme antal personer om bord bliver fanget og håndteret væsentligt mere fisk på de enkelte fartøjer end tidligere. Denne udvikling kræver, at der skal udvikles løftesystemer, der kan aflaste den manuelle håndtering af fiskekasserne.
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er derfor nu i gang med et projekt, hvor der bliver udviklet løfteudstyr til håndtering af Pack and Sea fiskekasser i lastrum med relativ lille frihøjde over kassestablerne.
Der har været kontakt til flere firmaer, der arbejder med løfteudstyr til virksomheder på land, og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i dette projekt valgt at samarbejde med virksomheden GMV A/S, der ligger i Bredsten vest for Vejle. Virksomheden leverer forskellige løftesystemer til bl.a. byggebranchen og fødevareindustrien.
Der vil blive udviklet 2 forskellige typer løfteudstyr med tilhørende gribeværktøjer. Det ene system arbejder udelukkende ved hjælp af trykluft, og det andet system arbejde med henholdsvis el og trykluft. Udstyret vil blive monteret i en 20 fods container. Idéen med containeren er, at så mange fiskere, som muligt rundt i de danske havne, skal have mulighed for ved selvsyn at se og ved ”hands on” at prøve funktionerne i dette udstyr.
Udviklingen og afprøvningen af løfteudstyret sker i tæt samarbejde mellem GMV, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Pack and Sea og ikke mindst fiskere, der bidrager med faglig viden om fangsthåndteringen i lasten.
Det forventes, at de første test af løftesystemerne kan foretages i starten af marts, og at containeren med udstyret er klar til første fremvisning den 8. april i forbindelse med Havnesikkerhedsudvalgenes seminar i Århus.

Projektet finansieres via eksterne midler, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har ansøgt og fået bevilget.

I forbindelse med udviklingen af systemet fokuseres på følgende parameter:

  • Bedst mulig udnyttelse af højden i lastrummet
  • Skal mindst kunne arbejde i samme tempo som ved manuel håndtering
  • Systemet skal også kunne løfte den øverste fiskekasse på plads i stablen
  • Gribeværktøjet skal være så kompakt som muligt
  • Systemet skal væ