Beretning 2017

Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik i 2017 ny næstformand i forbindelse med, at Carl Jesper Hermansen besluttede at trække sig tilbage, og den første post han fratrådte var bestyrelses- og næstformandsposten i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Til posten som næstformand valgte man Jan Nicolaj Hansen, og det nye bestyrelsesmedlem på redersiden blev bundgarnsfisker Allan Buch, som også er formand i Bælternes Fiskeriforening samt formand i udvalget for det kystnære fiskeri.

Der er over året afholdt 4 bestyrelsesmøder i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Ny finansieringsmodel

En af opgaverne i 2017, som bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd skulle løse, opstod som konsekvens af Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, og var at der skulle laves en ny finansieringsmodel for Fiskeriet Arbejdsmiljøråd.

Den 7. december 2016 blev Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri ”Et servicetjek af fiskeriområdet” offentliggjort. Her kunne man læse, at et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti pålægger regeringen at gennemføre servicetjekket….. Læs beretningen her »