Beretning 2018

Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik i 2018 en ny repræsentant fra 3F, Freddy Wie Andersen fra Hirtshals, som afløste Karl Jørn Thygesen, der omkom i en tragisk arbejdsulykke under fiskeri i Nordsøen. Der er over året afholdt 4 bestyrelsesmøder i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen

En af udfordringerne, bestyrelsen har arbejdet med i 2018, var og er i skrivende stund, at Vækst og Udviklingspakken for dansk fiskeri, udover at have medført en ny finansieringsmodel for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, også gennem lovforslag L131 vil ændre sammensætningen af bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Dette har givet anledning til en væsentlig øget aktivitet for rådets bestyrelse, da man har stået meget uforstående overfor, at man fra politisk hold nu vil diktere hvilke organisationer på arbejdsmarkedet, der fremadrettet skal tegne Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Da man i 2016 vedtog Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, havde ingen i bestyrelsen forestillet sig, at punkt 15 også betød, at det ville medføre en ændring i modellen for, hvem der kan indstille repræsentanter til bestyrelsen.

Læs videre i beretningen her »