Beretning 2019

Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik i 2019 en ny repræsentant, Karsten Mølgaard, fra Hirtshals, som repræsenterer Danmarks Pelagiske Producent Organisation i bestyrelsen. Han har afløst Kurt Madsen fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.

Der er over året afholdt 4 bestyrelsesmøder i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

ULYKKER 2019

I 2019 kan vi glæde os over, at antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker er faldet i forhold til 2018. Samtidig må vi konstatere, at andelen af alvorlige ulykker er steget i forhold til sidste år, herunder også alvorlige ulykker med lærlinge. Dette er en beklagelig udvikling, som vi sammen skal forsøge at få vendt.

Når vi analyserer ulykkerne, er der ikke et entydigt mønster i forhold til arbejdsopgaverne ved de alvorlige ulykker…….

Læs videre i beretningen her »