Årsberetning for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 2016

Året har som altid været præget af en række projekter blandt andet udvikling af løfteudstyr til håndtering af kasser i lasten, udarbejdelse af lærlingeguide og udbygning af mulighederne i rådets Safety Management System. Derudover har der været mange opgaver, herunder førsyn, indflagninger, ombygninger, nybygninger og rådgivning i forbindelse med valg af sikkerhedsudstyr, indarbejdelse af øvelser og sikkerhedsprocedurer og andet, hvor der har været trukket på rådgivning fra rådets konsulenter…..