Er du sikker nok, når du fisker alene? – Ny guide

Statistikken viser, at der i dansk erhvervsfiskeri har været 6 dødsulykker under fiskeri fra 2016 til foråret 2021, heraf var 5 af disse på enmandsbetjente fartøjer, hvor det rette sikkerhedsudstyr muligvis kunne have medvirket til, at hændelserne ikke havde haft dødelig udgang.

Fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd vil man med nyt informationsmateriale sætte fokus på, hvilke muligheder der er for at styrke sikkerheden, når man fisker alene, samt vise de muligheder der er for at skabe en tryg og sikker sejlads, så dødsulykker og andre ulykker på og med disse fartøjer reduceres.

I informationsmaterialet lægges der, ud over den personlige sikkerhed, også vægt på alarmeringsmulighederne herunder brug af VHF/DSC og PLB. Endvidere er der gode råd og vejledninger, hvis en nødsituation skulle opstå, eller hvis man kom i en situation, hvor man skulle hjælpe en anden overbordfalden.

Informationsmaterialet henvender sig først og fremmest til fiskere, der sejler alene og anvender mindre fartøjer og joller til udøvelse af deres fiskeri.

Download guiden her »