Forebyggelse_af_ulykker_i_fiskeriet

Rapport fra det nordiske samarbejdsprojekt “Virkemidler i Forebyggelse af Arbejdsulykker i Fiskeriet i de Nordiske lande”

Samlet set viser undersøgelsen, at den positive udvikling i forekomsten af arbejdsulykker i nordisk fiskeri ikke blot har baggrund i en faktor, men kan tilskrives de integrerede sikkerhedstiltag – en orkestrering af den forebyggende indsats, der har haft positiv og en bemærkelsesværdig effekt på sikkerhedsadfærd og arbejdsulykker i fiskeriet………

Læs rapporten her »