Ombord på industrifiskefartøjer er der krav om, at der forefindes måleudstyr til målinger af luften i lastrummene. Udstyret skal kunne måle ilt, kuldioxid og svovlbrinte.
Hidtil har metoden været måling med såkaldte prøverør, men i forsøget på at udnytte nye og mere moderne metoder har Fiskeriets Arbejdsmiljøråd set sig omkring.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har blandt andet henvendt sig til Arbejdsmedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus for at få en vurdering af risici for udsættelse for kuldioxid (CO2) på industri fiskefartøjer.
På baggrund af denne vurdering har Søfartsstyrelsen ændret kravene, således at man nu også må anvende multi-gasdetektorer, der som minimum kan måle ilt (O2), svovlbrinte (H2S) og kulilte (CO).
Apparatet behøver ikke at kunne måle kuldioxid (CO2) som tidligere krævet. Derimod skal det være muligt, at måle kulilte (CO).

Hvis du ønsker yderligere information om elektroniske multi-gasdetektorer, kan Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kontaktes på tlf. +45 75 18 05 66

 

gasdetektor