Info Covid-19

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd valgte den 12. marts 2020, som følge af risiko for Corona-smitte, at stoppe alle aktiviteter ude af huset.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd vurderer nu, at man igen kan udføre visse opgaver ude af huset. Vi følger naturligvis stadig Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at undgå smittespredningen.

Vi opretholder, som tidligere, normalt serviceniveau under hensyntagen til COVID-19 situationen.

Information vedrørende Covid-19

Information, råd, regler mm om Corona »

Medicinkister er tilpasset COVID-19 »

21. 1. 2021 Information til fartøjer vedrørende Covid-19 »

Søfartsstyrelsens retningslinjer – Covid-19 (se side 9) »

Infopakke: Begræns spredning af virus i fiskeriet »

Skilte

6 gode råd »

Stop – Ingen adgang »

Stop – No acces »

Tillæg til infopakken: Begræns smitte »