Kameraovervågning og arbejdsmiljøkonsekvenser

Rapporten om ”Arbejdsmiljøkonsekvenser af elektronisk overvågning af bundtrawlfiskeriet i Kattegat – danske jomfruhummerfiskere” er nu offentlig tilgængelig.

Projektet, der er finansieret af Fiskeafgiftsfonden, har haft til formål at afdække processer og konsekvenser ved at indføre nye kontrolforanstaltninger for fiskeriet i Kattegat med obligatorisk kameraovervågning af bundtrawlfiskeriet.

Undersøgelsen har ligeledes haft til formål at udrede de arbejdsmiljørelaterede konsekvenser af den gennemførte kameraovervågning, bl.a. hvilke påvirkninger overvågningen har på fiskernes arbejdsforhold og sundhed samt afsøge fiskernes opfattelse af ”trade-off” mellem fysisk og elektronisk fiskerikontrol, og klarlægge evt. ændringer i tillidsforholdet mellem kontrolmyndigheder og fiskere som en konsekvens af de nye kontrolforanstaltninger i netop dette fiskeri.

I gennemførelsen af projektet har der været anvendt spørgeskemaundersøgelser, der blev sendt ud til fiskerne, og der er foretaget interviews med fiskere på Læsø. I rapporten kan man bl.a. læse resultatet af disse.

Projektet er gennemført af Eva Roth, Lektor Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, og undersøgelsen er initieret af en henvendelse fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Download rapporten her »

eller scan QR coden