Med denne kemiguide for fiskeriet ønsker vi at give mulighed for at risikovurdere de anvendte kemiske produkter ombord.

Risikovurdering anvendes til at tage de nødvendige forholdsregler, således at arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarligt. Guiden giver værktøjer til at forstå de kemiske produkters farlighed, inden der vælges hvilke personlige værnemidler der bør anvendes til opgaven, herunder andre sikkerhedsforanstaltninger der bør overvejes inden arbejdet påbegyndes.

Læs guiden her »