Med denne kemiguide for fiskeriet ønsker vi at give mulighed for at risikovurdere de anvendte kemiske produkter ombord.

Risikovurdering anvendes til at tage de nødvendige forholdsregler, således at arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarligt. Guiden giver værktøjer til at forstå de k