Nautiske publikationer på hjemmesiden er opdaterede

De Nautiske publikationer er nu opdaterede til 2022 udgaven, og de kan tilgås på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside.

Jf. søfartstyrelsens regler omhandlende kravet til ”Nautiske kort og nautiske publikationer” såsom sejlhåndbøger, fyrlister og tidevandstabeller, skal de være tilgængelige om bord. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at det altid er skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer, der forefindes om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.

Fartøjsføreren kan opfylde ovenstående ved at erhverve sig opdateringerne via vores hjemmeside www.f-a.dk under faneblad ”Nautiske publikationer”, som dags dato er blevet opdateret med de seneste versioner. Behovet for disse nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer afhænger af fartsområde og fartøjets størrelse.

Se publikationerne her »