Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har været primus motor på udvikling af løftesystem

Over de senere år har flere fartøjsejere efterspurgt et system til håndtering af fiskekasser i lasten, så de tunge manuelle løft kan undgås. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har været en aktiv part i udviklingen af to systemer.

En container med to løftesystemer kommer rundt i 12 danske fiskerihavne over de næste uger.

Læs mere her »