Covid-19 quicktest af besætningsmedlemmer er nu muligt, før de kommer i land

På opfordring fra erhvervet, har Søfartsstyrelsen imødekommet et ønske om en udvidelse af sortimentet i medicinkisten. Det bliver således muligt at udføre quicktests ombord på skibet.

Det er frivilligt om man ønsker de nye tilføjelser til medicinkisten. Søfartsstyrelsen stiller således ikke krav om, at medicinkisterne skal indeholde testudstyr.

Læs mere her:

Medicinkister tilpasset COVID-19 | Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk)

Info COVID-19 | Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (f-a.dk)