Påvirker kameraovervågning arbejdsmiljøet i fiskeriet?

Spørgeskema på vej til fiskerne om arbejdsmiljøkonsek