krydspresDet lykkedes i 2014 at få financeret et pilotprojekt, som skulle kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i fiskerierhvervet. Projektets titel er ”Krydspres og følelsesmæssig nedslidning i fiskeri”.

Pilotprojektet sigtede på at afklare, om forskningen i virksomheder på land og den konstaterede sammenhæng mellem forandringer og manglende forudsigelighed i arbejdet og de negative menneskelige, sociale og samfundsmæssige konsekvenser deraf kunne genfindes i fiskeri. Pilotprojektet omfattede litteraturstudie og interview af et repræsentativt udsnit af fiskere. Pilotprojektet vil på basis af litteraturstudiet og de 25 interviews umiddelbart kunne bruges til at identificere og efterfølgende prioritere en række områder, der kunne gøres til genstand for forebyggelsesmæssig fokus. Pilotprojektet er samtidig et kvalificeret oplæg til en efterfølgende større og fokuseret hovedundersøgelse og intervention.

Læs rapporten fra projektet her »