Enmands-fartjerPå Fiskeskibsudvalgets 65. møde den 31.august 1998 nedsatte Udvalget en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Arbejdsgruppen skal overveje de særlige risici, der er forbundet med énmandsbetjente fiskefartøjer og inden 1. januar 1999 fremkomme med forslag til at afbøde disse.

Download rapport (doc) »

2017-06-27T13:07:48+00:00 1. januar, 1999|Rapporter|