Sikker start på nyt job – Nyt informationsmateriale

Ud af det samlede antal anmeldte arbejdsulykker sker godt halvdelen af dem inden for det første år, man er ansat ombord, heraf sker mange endog meget tidligt i ansættelsen.

På baggrund af dette har Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, i samarbejde med en række fartøjsejere og deres besætning og ud fra deres forslag/ønsker og erfaringer, udarbejdet informationsmateriale til brug ved ansættelse af nye besætningsmedlemmer.

Håbet er, at en fælles indsats hvor der bliver lagt fokus på introduktion, instruktion, oplæring og opfølgning i forbindelse med forhyring af nye besætningsmedlemmer, kan bidrage til at nedbringe specielt de ulykker, der sker tidligt i ansættelsen.

Materialet indeholder ud over beskrivelser af de enkelte delelementer også en række støtteskemaer/huskelister til inspiration/brug i forbindelse med forhyring af nye besætningsmedlemmer.

I den elektroniske version af huskelisterne, er der mulighed for selv at tilføje punkter, der er specifikke for eget fartøj.

Download informationsmateriale og huskelister her »

Mød os d. 13. – 15. oktober på DanFish, hvor du bl.a. har mulighed for at få en trykt version af informationsmaterialet.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er at finde i hal C på stand C326