Vi har i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd netop lagt sidste hånd på en ny sikkerhedsguide.

Denne sikkerhedsguide henvender sig først og fremmest til fiskere, der anvender mindre fartøjer og joller til udøvelse af deres fiskeri, og som oftest sejler alene. Man vil blandt andet kunne finde en oversigt over lovkrav, der er gældende for fartøjer i denne kategori.
Men først og fremmest er den tænkt som en samlet oversigt med oplysninger om farer og risici, der kan være i forbindelse med sejlads og brug af disse fartøjer. Der er fokus på hvordan ulykker kan forebygges bl.a. gennem det udstyr, der er til at sikre fartøjet og ikke mindst sig selv.

Der lægges ud over sikkerheden også vægt på alarmeringsmulighederne herunder brug af VHF og PLB, og der er en beskrivelse af det beredskab, der er etableret i Danmark, hvis en nødsituation opstår.
Ligeledes indeholder den sidste del af materialet en nødguide for mindre fartøjer med gode råd, hvis en nødsituation skulle opstå.

Materialet skal være med til at højne specielt den personlige sikkerhed ombord, samt vise de muligheder der er for at skabe en tryg og sikker sejlads, så dødsulykker og andre ulykker på og med disse fartøjer reduceres.

Sikkerhedsguiden kan downloades på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside eller bestilles ved at kontakte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på Telefon: 75 18 05 66 eller mail: post@f-a.dk

Download sikkerhedsguide for mindre fartøjer »