Tema: Personlig sikkerhed – Kommunikation under arbejdets udførelse

 – Hvordan undgår vi misforståelser?

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har hen over 2018 kørt en kampagne om personlig sikkerhed med forskellige fokus områder.

Temaerne var bragt med vægt på at gengive de gode eksempler fra erhvervet med input fra producenter og fag personer. 

Fra hverdagen kender de fleste til en situation – hvor de modtager/hører en besked halvt, ikke forstår beskeden. Da vil det naturlige være at spørge afsenderen ”undskyld vil du gentage dette” / ”kom igen” / ”ikke forstået”. Afsenderen vil derefter gentage beskeden og problemet skulle nu gerne være løst. Det fatale kan være at man misforstår beskeden og ikke opdager, at man udfører noget forkert fordi man troede….

Foregår dette om bord på et skibsdæk med støj fra vind og vejr og evt. motor og hydraulik støj, bliver den førnævnte kommunikation pludselig udfordret. 

Har man et fartøj – hvor afstanden eller udsynet til arbejdsområderne vanskeliggør en klar og tydelig kommunikation kan det blive nødvendigt at overveje et alternativ. Dette alternativ kunne være et intercom system monteret på en hjelm.

I processen med at vælge kommunikation system og hjelme kan det være fornuftigt, at inddrage besætningen.  Når besætningen har været med på råd ved anskaffelse af hjelme, vil det gøre det lettere, at få dem til at benytte hjelmen og intercom systemet i dagligdagen. De får et større ejerskab og vil forhåbentlig også passe bedre på elektronikken, således den holder længere.

Det kan du læse mere om i temaet om Personlig sikkerhed, som for nyligt blev bragt i Fiskeritidende. Temaet kan ligeledes læses på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside under nyheder.

Læs artiklerne om kommunikation her »

Fotos Rasmus Hald