Tema: Personlig sikkerhed – Kommunikation under arbejdets udførelse

 – Hvordan undgår vi misforståelser?

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har hen over 2018 kørt en kampagne om personlig sikkerhed med forskellige fokus områder.

Temaerne var bragt med vægt på at gengive de gode eksempler fra erhvervet med input fra producenter og fag personer. 

Fra hverdagen kender de fleste til en situation – hvor de modtager/hører en besked halvt, ikke forstår beskeden. Da vil det naturlige være at spørge afsenderen ”undskyld vil du gentage dette” / ”kom igen” / ”ikke forstået”. Afsenderen vil derefter gentage beskeden og problemet skulle nu gerne være løst. Det fatale kan være at man misforstår beskeden og ikke opdager, at man udfører n