Årsberetning 2022 fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Vi har gennem 2022 serviceret erhvervet med rådgivning om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

Der er blevet gennemført kampagner og skabt fokus på problemområderne for at øge forståelsen for, hvor vigtigt det er at være opmærksom på det ude på fartøjerne. Det er det, der skal til for at skabe resultater, og tallene i ulykkesstatistikkerne i 2022 viser, at man i erhvervet er lykkedes med det. Vi har fået reduceret både antallet af alvorlige ulykker samt ulykkesfrekvensen generelt, og der har ikke i år været nogen omkomne under udøvelsen af deres fiskeri, hvilket med al tydelighed viser, at erhvervet yder en stor indsats for at skabe et endnu mere sikkert og sundt arbejdsmiljø på fiskeskibene……

Læs beretningen her »