Arbejdsulykker i dansk fiskeri gennem 20 år 1997-2016
Hvad er der sket og gjort, og hvad har virket?

Læs rapporten her »