Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri

På baggrund af tidligere arbejdsulykker og forlis i forbindelse med industrifiskeriet, gennemfører Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i 2017 en oplysningskampagne rettet mod fiskefartøjer, der anvendes til industrifiskeri. Indsatsen fokuserer på de særlige risici, der er forbundet med fiskeri efter industrifisk.

Der er bl.a. udarbejdet en vejledning, hvor der er fokus på risici og faktorer ved de forlis og søulykker, der har været, da det kan lære os noget om årsagerne, og der sættes fokus på, hvordan nye ulykker kan forebygges.

Download vejledningen her »