Vejledning til skibets arbejdspladsvurdering/risikovurdering (APV)

Havet som arbejdsplads

Skrid, fald, klemskader og det at blive ramt af ”noget” er væsentlige årsager til ulykker ombord. Det skyldes bl.a., at det i sig selv er mere risikabelt at arbejde på havet end med fast grund under fødderne.
Derfor er det værd at spørge sig selv, hvad der gør havet til en mere risikabel arbejdsplads? Hvad gør vi allerede nu for at undgå den risiko? Og hvad mere kan vi gøre?
Det er nemlig vigtigt at udtænke nye løsninger, når I skal forbedre sikkerheden på jeres arbejdsplads.

Arbejde, der udføres ombord, er underlagt Søfartsstyrelsens regler. Har I arbejdsopgaver, der udføres på landkajen, er de underlagt Arbejdstilsynets regler.


Derfor skal I lave en APV

 • Af Søfartsstyrelsens Meddelelse A fremgår det i ”Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe”, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Til dette er APV’en et godt redskab.
 • Det er skippers ansvar, at APV’en bliver gennemført i samarbejde med hele besætningen.
 • APV’en skal hjælpe jer, når I gennemgår og diskuterer de risici, der er ombord for jeres sikkerhed og sundhed.
  En risiko er både en risiko for en ulykke her og nu, og en risiko for at I bliver slidt ned på længere sigt.
 • I skal også bruge APV’en til at instruere nye besætningsmedlemmer, inden de begynder at arbejde.
  Mange ulykker rammer nye folk. Derfor er det vigtigt, at de bliver grundigt instrueret i de arbejdsopgaver, de skal i gang med, og at de kender de risici, der er ombord.
 • APV’en er med til at sætte arbejdet med arbejdsmiljøet i system.
 • Et godt arbejdsmiljø kan medvirke til færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser, mindre udskiftning af besætningsmedlemmer samt øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet.
 • HUSK! APV’en skal som minimum revideres hvert 3. år (næste revision fremgår af APV’en)


Det kan I bruge APV’en til

 • I får overblik, når I diskuterer de arbejdsopgaver, der påvirker jeres sikkerhed og sundhed – både det der kan skade jer her og nu, altså en ulykke, og det der kan skade jer på længere sigt dvs. nedslidning.
 • Når I ved, hvor problemerne er ombord, får I også mulighed for at løse dem. Måske kan I gøre arbejdet på en bedre måde. Måske kan I lave tekniske foranstaltninger
 • I skal desuden lave en skriftlig risikovurdering / handlingsplan, når en arbejdsopgave udgør en ”særlig risiko” for jer. Det er frivilligt at lave en skriftlig risikovurdering/handlingsplan, hvis arbejdsopgaven udgør “nogen risiko”, men det er en god ide at lave en.
 • Når et nyt besætningsmedlem mønstrer, skal skipper og den nye mand gennemgå de arbejdsopgaver, hvor der er særlig risiko for sikkerheden og sundheden.
  Det skal skipper også gøre sammen med et besætningsmedlem, der ikke har været med til at lave APV’en.


Der er 5 faser i APV’en

 • Identifikation og kortlægning af det samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af evt. arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af evt. sygefravær
 • Prioritering af løsninger på evt. arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Opfølgning af handlingsplanen


Spørg jer selv!

 • Hvori ligger risikoen når vi …..?
 • Hvordan gør vi nu ?
 • Kan vi gøre arbejdet på en bedre måde ?
 • Er der nogle tekniske foranstaltninger vi kan lave ?
 • Er der andre store eller små ting ting vi har tænkt på, som kan fremme sikkerhed og sundhed ombord?