Arbejdsmiljøseminar 2023 – Hvordan har du det, fisker?

Der blev sat spot på fiskenes psykiske arbejdsmiljø, da Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterede til seminar.
Kameraovervågning og årevis med store forandringer presser fiskerne

Det skal være fedt at gå på arbejde!
Desværre så er der i disse år flere fiskere, der sukker lidt for opgivende, når de sejler ud af havnen – de har mistet glæden ved at være fisker.
En bekymring, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd om noget tager alvorligt, og som de derfor tog under kyndig behandling, da de inviterede til seminar i Middelfart.

Læs artiklen om seminaret her »

Se oplægholdernes bidrag nedenfor

Nyt fra Søfartsstyrelsen

Orientering om beviser og sejltid fra Søfartsstyrelsen

Arbejdsmiljøkonsekvenser af elektronisk overvågning af bundtrawlfiskeriet i Kattegat – danske jomfruhummerfiskere

At være fisker er positivt for samfundet. Hvordan lærer vi at se det positive i vores job?

Dieseludstødningspartikler i arbejdsmiljøet

Status på Ret kurs for arbejdsmiljøet – Et aktionsforskningsprojekt om udvikling af anbefalinger for fiskeres psykosociale arbejdsmiljø