Personlige værnemidler 2017-06-27T13:07:43+00:00

Personlige værnemidler

Kapitlet er en del af “Sø- og arbejdssikkerhed for fiskere”.
Bogen er skrevet til brug på det indledende 3 ugers sikkerhedskursus for fiskere.

Udgiver: Fiskericirklen
Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl.

Download kapitlet (pdf) »