Dette opslagsværk belyser grundprincipperne i stabilitet og stabilitetsberegninger og er en guide til forståelse og tolkning af fartøjets stabilitetsberegninger. Stabilitetsproblematikkerne belyses i form af cases med eksempler på både stabilitetsforbedrende og
stabilitetsforringende forandringer.

Udgivet af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i 2011

Download (pdf – 2,5 mb) »