Formål
• Fremme fiskernes sikkerhed
• Forebygge arbejdsskader
• Opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Opgaver
• Kortlægge og vurdere arbejdsmiljøproblemer
• Give oplysning og vejledning
• Koordinere havnesikkerhedsudvalgenes arbejde
• Fremsætte ønsker og forslag om sundhed og sikkerhed i fiskeskibe
• Stille forslag til og udtale sig om nye regler
• Udtale sig om enkeltsager
• Samarbejde om informationsudveksling