• Identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige problemer på fiskeskibe.
• Bistå ved løsning af arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige spørgsmål.
• Rådgivning om arbejdshygiejniske målinger.
• Medvirke ved systematiske helbredsundersøgelser.
• Undervisning og rådgivning.
• Samarbejde med sikkerhedsudvalgene.
• Alle inden for fiskeriet er omfattet af fiskeriets arbejdsmiljøtjeneste.
• Rederen skal videregive materialer og oplysninger til skibets ansatte og pågældende områdes sikkerhedsudvalg

De typiske opgaver er bl.a.:
• Rådgivning/hjælp til alt om bord som vedrører arbejdsmiljø og sikkerhed.
• Støjmåling samt støjmålingsrapporter.
• Forslag til afhjælpning af støjproblemer.
• Fortolkning af nye bekendtgørelser.
• Hjælp til udarbejdelse af risikovurdering.
• Hjælp inden Søfartstyrelsens arbejdsmiljøsyn.
• Forslag/hjælp til udbedringer i forbindelse med arbejdsmiljøsyn.
• Rådgivning ved ny- og ombygning samt indflagning.
• Hjælp/rådgivning ved arbejdsskader og nedslidning.
• Krisehjælp.
• Udvikling af produkter/hjælpemidler som skal afhjælpe ulykker og nedslidning.