Sikkerhedsudvalget består af partsfiskere og redere.

Indhold på denne side

Udvalgets opgaver

• Planlægger, leder og koordinerer sikkerheds-og sundhedsarbejde
• Undersøger årsagerne til:
– Ulykkestilfælde
– Forgiftninger
– Erhvervsbetingede lidelser
• Hindre gentagelser

Redernes pligter
• Skal sikre medlemmernes tid til arbejdet i udvalgene
• Skal afholde udgifterne til medlemmernes arbejde (udgifterne dækkes af det årlige obligatoriske bidrag)

Uddannelse

• Medlemmerne har pligt til at deltage i et godkendt arbejdsmiljøkursus
på 32 timer.

Udvalgsområder

Vest

Område vest består af 5 repræsentanter fra arbejdstagersiden, samt 5 repræsentanter fra arbejdsgiversiden, fra Jyllands vestkyst i området fra og med Agger nord til og med Havneby i syd. I alt 10 medlemmer.

Nord

Område nord består af 6 repræsentanter fra arbejdstagersiden, samt 6 repræsentanter fra arbejdsgiversiden, henholdsvis fra Læsø, samt Jyllands vestkyst i området fra Agger i syd rundt om Skagen til Øster Hurup på Jyllands østkyst. I alt 12 medlemmer.

Øst

Område øst består af 6 repræsentanter fra arbejdstagersiden, samt 6 repræsentanter fra arbejdsgiversiden i området fra og med Øster Hurup i nord, og resten af Jyllands østkyst-Fyn-Sjælland-Øerne samt Bornholm.

Nordvest og selvstændige sikkerhedsudvalg på større fiskeskibe

Folder om sikkerhedsudvalget (download)

Medlemmer i sikkerhedsudvalg Vest

Rederrepræsentanter:

Jesper Jensen
Klitrosevej 9, Thorsminde
6990 Ulfborg
Mobil nr.: 26 22 07 04
jesperjensen43@gmail.com

Thomas Rahbek Sloth
Havnegade 7
6960 Hvide Sande
Mobilnr: 40360119
trs@dkfisk.dk »

Thomas Hansen
Pallasvej 73
6960 Hvide Sande
Tlf. 30315112
ri146polaris@gmail.com »

Pau Schramm
Vestervej 35
6792 Rømø
Tlf.: 41 42 51 65
pau@romoservice.dk »

André Sanders
Sprogøvej 6a
7680 Thyborøn
Tlf: 22455115
elfwing-sanders@hotmail.com »

Partsfiskerrepræsentanter:

Henning Morberg Madsen
Nyhavnsgade 25
6700 Esbjerg
Mobilnr.: 20 25 98 99
madsen.fisk@gmail.com »

Erik Kristensen
Hybenvej 4, Thorsminde
6990 Ulfborg
Mobil nr.: 20 26 04 61
rederik@privat.dk »

Medlemmer af sikkerhedsudvalg Nord

Rederrepræsentanter: