ISO 9001:2015 certificering

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste er ISO 9001:2015 certificeret. De processer og procedurer Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste anvender til styring af kvaliteten af sine leverancer er nu certificeret efter den krævende ISO standard.

Mange fordele

At følge DS/EN ISO 9001:2015 har flere fordele. Med et dokumenteret og godkendt system kan alle dele af vor leverance dokumenteres. Det har stor værdi ikke mindst i projekter eller store opgaver hvor risikoen er kan være høj eller hvor der er store beløb på spil.

Er kunden selv ISO 9001 certificeret bliver det tilsvarende lettere at benytte Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste, fordi der så blot kan henvises til vor certificering. På den måde er hele produktionskæden intakt.

Alt er med

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har altid brugt mange ressourcer på at gøre vor virksomhed og vor rådgivning top professionel. ISO 9001 er som en blåstempling af de metoder og principper vi i forvejen følger. At blive certificeret betyder at en uafhængig tredjepart har set systemet igennem og målt det med en international ISO norm.

I fremtiden bliver det af afgørende betydning, at også leverandører af rådgivning følger ganske præcise principper og kan dokumentere hvordan man arbejder med kundernes problemstillinger. Tidligere var opfattelsen den, at kvalitet blot var et spørgsmål om hvor mange defekte enheder der var i en fabrikationsproces, men det billede holder slet ikke mere. I dag er kvalitetsstyring i høj grad et spørgsmål om systematik, dokumentation og konstant forbedring.

Hvis din konsulent ikke kan dokumentere hvordan han arbejder, hvad han gør eller har gjort, hvordan kan du så som kunde være sikker på, at det du betaler for nu også er leveret.

I Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste er det Dansk Institut for certificering (DIC), som løbende gennemgår og godkender kvalitetsstyringssystemet.

Hent værdigrundlag (pdf)

DNV-GL certificering

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste er i februar 2019 blevet godkendt i henhold til DNV-GL regelværket, når det handler om støjmåling i skibe. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i en lang årrække været autoriseret af Søfartsstyrelsen til at udføre støjmålinger i skibe, men har nu opnået en klasse certificering på støjmålinger i skibe.

I en verden med stadig større fokus på offshore vind energi og den der af øgede trafik med CTV fartøjer kan FA nu servicere dette segment iht. DNV-GL krav.

RINA certificering

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har i september 2021 fået “RINA Certificate of approval of service supplier”